logo_not_found
logo_not_found

วัตถุประสงค์

บริษัท เอ็มไอร์อาร์เวิล์ดวายด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล ครัวเรือน รถยนต์ สัตว์เลี้ยง อาหารพืชและอื่นๆ ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล ในรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย MLM (Multi-Level Marketing) เพื่อพัฒนาหุ้นส่วนธุรกิจ MIR WORLDWIDE ให้ "เป็นผู้นำ" ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนและมากพอเพียง ตามเป้าหมายที่ต้องการ จากการทำธุรกิจกับ MIR WORLDWIDE ทำให้เขาได้เป็นเจ้าของชีวิต ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และมีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตที่เขารัก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานการผลิต

ประวัติความเป็นมาผู้ก่อตั้ง

ประวัติความเป็นมาผู้ก่อตั้ง